Off Walls Off Pedestals

Nota untuk Iskhandar 3: Manusia Kreatif dan Anjakan Paradigma

Posted in Nota untuk Iskhandar by tsabri on February 14, 2011

Iskh di tepi Laut China Selatan | 2001

Assalamualaikum wa rohmatullahi wa barokatuh. Semuga Iskh terus rajin memikirkan tentang penciptaan manusia dan alam seluruhnya; dan kejadian-kejadian yang telah dan sedang dibuat manusia.

Kita harus terus mengenali diri kita; kebolehan dan keterbatasan kita sebagai seorang manusia. Hal ini penting, kerana seorang artis itu harus terus menerus mempelajari manusia dan kemanusiaanya. Pengetahuan dan apresiasi yang baik tentang hal ini akan cepat mematangkan seseorang untuk membolehkan dia menghasilkan karya-karya yang baik dan bermakna.

Ilustrasi berikut adalah rumusan umum keberadaan seorang manusia.

Manusia itu makhluk yang dibekalkan dengan akal. Dia berfikir, berperasaan dan mempunyai hubungan kejiwaan atau spiritualiti, serta juga mempunyai nafsu. Manusia boleh menjadi terbaik dan terburuk: semuanya bergantung kepada kemahuan dan kemampuan diri mengurus akal: intelijen (atau boleh kita sebut, intelek), emosi dan spiritualiti, serta nafsu. Manusia itu tidak mampu untuk membohongi diri sendiri dan Penciptanya (jika dia percaya kepada Tuhan).

Dalam sains kreativiti, beberapa istilah mengenai perkara-perkara yang disebut muncul di abad ke20: Intelligence Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ), dan Spiritual Quotient (SQ). Kita boleh mengguna-pakai istilah-istilah ini untuk perbincangan kita. Harap dapat dibuat rujukan lanjut mengenai sains kreativiti ini.

Terus, manusia itu mempunyai paradigma masing-masing. Di sini, ‘paradigma’ secara mudah boleh difahami sebagai pengalaman dan persekitaran hidup. Setiap manusia mempunyai pengalaman sejarah, budaya, kepercayaan, minat, pendidikan, teknologi dan kemasyarakatan. Semuanya beranjak dan berubah mengikut pertambahan usia, pertukaran persekitaran, perkembangan teknologi dan sebagainya. Keadaan inilah yang dikatakan sebagai ‘anjakan paradigma’.

Dan, seseorang artis itu harus berani untuk beranjak dan menganjak paradigma masing-masing. Dengan tindakan ini, kita akan menjadi lebih tahu dan sensitif terhadap banyak perkara. Kita tidak akan melihat dunia ini dari satu jendela sahaja. Satu contoh terbaik mengenai anjakan paradigma yang pernah Ku dengar dari salah seorang guru Ku ialah seperti berikut:

Masyarakat Eropah pada Zaman Pertengahan (kurang lebih dari abad ke5 hingga ke15 M) percaya yang bumi ini berbentuk mendatar atau rata. Apabila Christopher Columbus (1451 – 1506 M) mahu belayar mencari benua India (walau yang dijumpainya adalah kepulauan di sebelah benua Amerika), ramai yang tidak percaya malah mentertawakannya. Tindakan Columbus dan peristiwa ‘terjumpanya’ benua Amerika itu kemudiannya telah ‘menganjakkan paradigma’ masyarakat Zaman Pertengahan.

Fikirkan satu atau dua contoh yang dapat menggambarkan fenomena ‘Anjakan Paradigma’. Anda boleh menulisnya dalam satu karangan pendek atau dalam bentuk poin.

Semuga sejahtera.

Januari 17, 2011.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s