Off Walls Off Pedestals

Nota untuk Iskhandar 6: Mendekati Estetika melalui Penjenisan Umum

Posted in Nota untuk Iskhandar by tsabri on February 14, 2011

Iskh Berfikir | 1991/92 | Shah Alam

Assalamualakum wa rohmatullahi wa barokatuh.

Kali ini kita bicara tentang falsafah, tepatnya falsafah kesenian atau disebut orang, estetika; atau mudah lagi hal-hal yang berkaitan dengan ‘kesenian’ dan ‘keindahan’. Perkara ini menjadi penting kerana keindahan, atau rasa indah itu sememangnya rapat dengan manusia, apa lagi kepada manusia kreatif yang saban ketika berkarya, berbicara dan menghayati bentuk-bentuk seni dan juga budaya amnya.

Sebagai satu kata, estetika berasal dari bahasa Greek,aisthetikos, yang bererti ‘indah (cantik), sensitif, dan punya upaya perasaan (sentient)’; yang didasari pula dari aisthanomai, yang membawa erti ‘saya tanggap atau rasa (I perceive, feel, sense)’. Estetika mula digunakan sebagai satu istilah dalam persuratan moden kira-kira di tahun 1735, oleh seorang filosuf Jerman, Alexander Baumgarten, di dalam tulisan-tulisannya.

Menanggapi estetika adalah satu hal yang boleh saja menjadi rumit, kerana kita akan menemui berbagai pandangan, pendapat dan juga kritikan yang banyak; malah boleh berlarutan pula kepada hal-hal lain yang berkaitan dan saling berhubungan. Ia merentasi masa atau sejarah, dan kebudayaan-kebudayaan dari masyarakat yang berbagai. Tentu saja ia memerlukan rujukan, bacaan dan perbincangan lanjut jika mahu didalami secara saksama. Namun, di sini, Ku hanya akan berbicara secara umum tentang bagaimana kita boleh mendekati atau memahami estetika secara mudah – sebagai pengenalan.

Kita boleh membahagikan estetika kepada tiga jenis atau bentuk yang umum, iaitu;

1.     Estetika Objektif atau disebut juga Estetika Objektivisme

2.     Estetika Subjektif atau Estetika Subjektivisme

3.     Estetika Relatif atau Estetika Relativisme.

1.     Estetika Objektif / Objektivisme – Estetika itu berada di dalam objek atau karya seni. Ia payah malah tidak berubah, hinggakan sesuatu penilaian boleh dibuat secara mutlak ke atas mana-mana karya atau bentuk seni dari mana dan masa bila pun. Apa yang dikatakan ‘indah’ itu tetap dan ada pada karya itu sendiri. Jika hilang sesuatu unsur yang sepatutnya menjadikan sesuatu bentuk itu indah, maka bentuk itu dipandang sudah tidak indah lagi.

2.     Estetika Subjektif / Subjektivisme – Estetika itu berada pada tanggapan seseorang pemerhati atau penghayat. Barangkali ungkapan ‘keindahan itu terletak pada mata orang yang memerhati (Beauty is in the eyes of the beholder)’ sesuai untuk pandangan estetika jenis ini. Ia bersifat peribadi, boleh berubah, dan boleh saja dicabar kerana semua pandangan dan respons harus dianggap samarata. Apa yang dikatakan ‘indah’ itu berada pada pandangan atau citarasa pemerhati, bukan lagi pada karya.

3.     Estetika Relatif / Relativisme – Estetika itu terhasil dari gabungan dan interaksi kedua-dua pandangan objektivisme dan subjektivisme. Di sini objek atau karya seni itu harus ditafsir mengikut bentuk dari mana, siapa dan masa bila ia dibuat. Ia tidak lagi semata-mata bergantung kepada kemutlakan yang ada pada bentuk dan subjektiviti yang ada pada pemerhati. Menanggapi apa yang dikatakan ‘indah’ melalui pendekatan ini memerlukan perhatian yang lebih luas dan saksama.

Jadi, apabila kita berbicara tentang estetika, samada yang dipadan dengan lukisan, catan, arca, instalasi, seni multimedia, filem, tarian, puisi, novel, musik atau apa saja bentuk seni, maka pendekatan-pendekatan umum seperti di atas amat berguna sekali untuk kefahaman yang lebih berkesan. Pengetahuan tentang estetika akan dapat mempertingkatkan ketrampilan berkarya dan juga apresiasi tentang kesenian / kebudayaan seluruhnya.

Perhatikan beberapa filosuf* yang tergambar di bawah. Mereka ini ada berbicara tentang estetika. Buat catatan ringkas mengenai karya-karya besar berserta pandangan mereka mengenai estetika. Mereka ini hanyalah sekadar contoh, terdapat ramai lagi filosuf samada dari dunia Barat atau Timur yang berbicara tentang estetika. Terima kasih.

Alhamdulillah.

*Imej filosuf adalah dari http://en.wikipedia.org/wiki/

Plato | 429–347 SM

Aristotle | 384 BC – 322 SM

Immanuel Kant | 1724 - 1804

David Hume | 1711 - 1776

George Santayana | 1863 - 1952

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s