Off Walls Off Pedestals

Nota SERUM 2: Membina atau Menyusun Kembali Kerangka Wacana SERUM

Posted in Peta SERUM by tsabri on February 20, 2011

Lessons Continued: Hearing the Words, Seeing the Signs and Making the Choice Again and Again (or Some Lessons under the Tree) | 2004 | BSLN, K. Lumpur

Salam. Kita rupanya tidak ketandusan dengan berbagai sokongan, cadangan dan apa saja yang memeta dalam fikiran. Terima kasih_  Bagus sekali dan saya rasa sungguh bangga bersama tuan-tuan yang prihatin dengan perkembangan SERUM.

Terus…
Bila saya bariskan 6 soalan atau persoalan dalam nota 1 terdahulu, saya tidak memikirkannya secara kronologis, soalan-soalan itu boleh saja berubah kedudukkannya. Namun suka saya anjurkan yang soalan-soalan itu (tidak semestinya yang enam itu sahaja) kita bahagikan kepada tiga bahagian / kelompok utama:

1) Ideologi SERUM – merujuk kepada satu sistem kepercayaan, nilai dan idea yang membentuk sesuatu ‘pandangan’ / falsafah SERUM. Atau boleh disebut (jika suka) sebagai ‘teori’ untuk memudahkan perbincangan.

2) Persekitaran SERUM – merujuk kepada ‘kawasan’ / lokasi di mana SERUM muncul dan berkembang, yang boleh kita sandarkan kepada paradigma atau kondisi sejarah, sosial, politik, pendidikan, teknologi, atau lain-lain tanda / penanda yang berkaitan. Atau boleh disebut (jika suka) sebagai ‘praktikal’, ‘praktis’ atau ‘amali’ – merujuk kepada ragam perlakuan, aksi melakukan dan lokasi di mana aksi itu berlaku.

3) Manusia SERUM – merujuk kepada semua penggiat SERUM, kerana mahu tidak mahu, manusianyalah yang akan mencorakkan SERUM, samada sedar atau tidak, yang akan memeriah SERUM atau boleh saja merundumkannya. Atau elemen ‘manusia SERUM’ ini boleh disebut (jika suka) sebagai hasil: seperti, di tangan manusia SERUM lah masa depan SERUM itu, atau juga boleh dikira sebagai akibat / hasil dari Ideologi dan Persekitaran.

Terus, idea kerangka perbincangan (atau wacana atau apa saja) SERUM ini boleh dimudahkan secara begini;

Ideologi SERUM + Persekitaran SERUM + Manusia SERUM

[ Teori + Praktis + (=) Hasil ]

Yang dikemukakan adalah seperti satu premis yang kiranya mudah untuk membantu kelancaran perbincangan / wacana SERUM kita, yang terus dapat membantu kita mengenal-pasti apa saja hal yang boleh dikaitkan dengan SERUM. Kita wajar membenarkan kepelbagaian, keragaman, nonlinearity – namun satu kerangka atau premis asas umum yang mudah boleh digunakan sebagai landasan yang mampu mengawal / moderate tindak-tanduk kita agar tidak kesasar jauh. Lalu saya cadangkan seperti yang diatas: tuan-tuan boleh saja memberi komentar, menambah-baik idea atau juga mencadangkan pendekatan lain.

Wacana atau apa saja yang kita mulakan mengenai SERUM ini masih dalam peringkat awal; kita gubah dulu kerangka asas, kenal-pasti apa saja permasalahannya, research questions, andaian (hipotesis): maka barulah mudah langkah-langkah selanjutnya – bicara kita adalah ‘menemukan-semula’ dan ‘melestarikan’ SERUM.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s