Off Walls Off Pedestals

Nota SERUM 4.4: Peta Dinamika Ideologi SERUM: Apresiasi

Posted in Peta SERUM by tsabri on February 23, 2011

Peta Dinamika Ideologi SERUM: Apresiasi

Peta Dinamika Ideologi SERUM (Nota 4) menggambarkan enam perkara yang dicambahkan dari kefahaman pembentukan Ideologi SERUM.

Di sini kita akan berbicara tentang perkara ke empat, iaitu, Apresiasi.

Apresiasi di sini bermaksud suatu penerimaan (recognition) kita terhadap sesuatu bentuk yang dinikmati secara saksama. Ia merangkumi cara atau kaedah yang boleh kita gunakan untuk menikmati sesuatu bentuk seni rupa itu. Apresiasi disini juga juga boleh disamakan dengan suatu proses penghayatan.

Di sini kita bahagikan proses apresiasi itu kepada tiga peringkat:

1. Deskripsi:

Peringkat ini adalah keperluan untuk mengetahui keterangan-keterangan asas mengenai sesebuah karya. Ini adalah untuk menjawab: bentuk apakah ini? Apakah tajuknya? Siapa yang membuat nya? Bila dan di manakah ia dibuat? Berapa besar atau kecil, atau berapa lama? Bagaimana gubahannya? Ada peristiwa atau apa-apa signifikan lain yang boleh ditemui?

Pengetahuan atau perhatian kepada perkara-perkasa asas seni rupa dan sejarah seni rupa amat membantu pada peringkat ini.

2. Intepretasi:

Peringkat ini lebih terarah kepada keupayaan seseorang audien untuk membuat tafsiran-tafsiran berdasarkan pengalamannya, Biasanya, pada sesebuah karya terdapat tanda-tanda yang boleh dijadikan isyarat atau ‘clue’ kepada sesuatu yang cuba diketengahkan oleh artis. Ini mungkin boleh ditemui pada tajuk karya atau imej-imej dominan yang terdapat pada karya. Literatur berkaitan karya atau artisnya boleh membantu pada peringkat ini.

Peringkat ini adalah kurang lebih untuk menjawab soalan-soalan yang bedasarkan ‘kenapa’ dan ‘bagaimana’. Perhatian kepada hubungan dengan perkara-perkara seperti sejarah, falsafah, anthropologi dan lain-lain ilmu sosial dapat membantu kita membuat intepretasi yang lebih baik.

3. Evaluasi.

Peringkat ini adalah di mana kita boleh membuat keputusan samada sesebuah karya itu memuaskan atau sebaliknya. Keputusan kita boleh saja bersifat menghakim (judgmental), namun pengalaman-pengalaman yang diperolehi di dua peringkat terdahulu patut sekali dijadikan asas penghakiman/penetapan. Adalah lebih baik evaluasi terhadap sesuatu karya itu dilakukan secara penerangan (explanatory) agar banyak pihak yang boleh mendapat faedah.

Pengetahuan kepada asas kritikan seni rupa serta pemikiran-pemikiran berkaitan seni dan budaya akan banyak membantu usaha membuat satu evaluasi yang baik

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s