Off Walls Off Pedestals

Nota SERUM 4.6: Peta Dinamika Ideologi SERUM: Sejarah

Posted in Peta SERUM by tsabri on February 25, 2011

Peta Dinamika Ideologi SERUM: Sejarah

Peta Dinamika Ideologi SERUM (Nota 4) menggambarkan enam perkara yang dicambahkan dari kefahaman pembentukan Ideologi SERUM.

Di sini kita perhatikan Sejarah sebagai satu perkara yang saling pengaruh-mempengaruhi pembentukan dan pemantapan ideologi SERUM. Sejarah dapat difahami sebagai satu rekod kejadian peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi atau mempunyai pertalian dengan sesebuah negara, institusi mahupun manusia, yang biasanya termasuk keterangan-keterangan sebab dan akibat peristiwa-peristiwa itu berlaku. Mudahnya, sejarah itu satu cabang ilmu yang merekod dan menerangkan peristiwa-peristiwa lalu.

Manusia atau apapun akan melalui masa lalu, masa kini dan masa depannya. Sejarah masa lalu umumnya boleh dijadikan panduan atau pelajaran untuk membaiki atau menambahbaik kehidupan masa kini, sementara masa depan boleh dirancang dan ditentukan mengikut kadar kita. Namun, kita dapati ada dakwaan-dakwaan yang sesetengah pihak (biasanya yang berkuasa) melakukan penyelewengan sejarah dari masa ke semasa untuk kepentingan diri, kelompok atau faham tertentu. Kefahaman asas bagaimana mendekati sejarah boleh membantu kita untuk tidak tersalah tanggap.

Umumnya, sejarah boleh didekati melalui dua cara:

1. Pendekatan Kronologis

Pendekatan ini adalah kefahaman secara berurutan mengikut perjalanan masa/pentarikhan (tahun, dekad, abad). Kita boleh menggunakan cara pengkaedahan Kalendar Greogorian yang membahagikan masa kepada sebelum kelahiran Nabi Isa dan selepasnya: biasanya kita guna dalam Bahasa Malaysia sebagai Tahum Sebelum Masehi (SM) dan Tahun Masehi (M), atau dalam Bahasa Inggeris dipanggil Before Chirst (BC), Before the Common Era (BCE), atau Before the Christian Era (BCE); dan Common Era (CE) atau Christian Era (CE) atau pun Anno Domini (AD).

2. Pendekatan Bertema

Pendekatan ini menjurus kepada tajuk, tema, isu atau perkara tertentu yang ingin kita bicarakan dengan merujuk kepada mana-mana kejadian atau peristiwa dalam sejarah.
Tajuk/tema/isu/perkara ini umumnya dari ;pengalaman hidup’ kita sebagai individu, kelompok atau masyarakat umumnya (budaya/negara); yang meliputi soal-soal seperti keadaan sosio-ekonomi, politik, pendidikan, kepercayaan beragama atau teknologi.

Kita mungkin terpaksa bergantung kepada rekod-rekod dan penulisan (atau lain-lain dokumen) yang sedia ada untuk mengetahui peristiwa-peristiwa silam, yang mungkin telah diselewengkan di sana-sini, namun kita boleh terus menyelidik dan terus menerus merekodkan perkembangan kita untuk kebaikan masa depan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s