Off Walls Off Pedestals

Nota Kecil Untuk Literatur SERUM: Majalah & Komik sebagai Literatur SERUM di Dekad 1980an & 1990an

Posted in Nota-Nota Kecil by tsabri on June 12, 2011

Beberapa majalah komik Fantasi tahun 1980an & 1990an di Khutubkanah Kancil Moden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan Literatur SERUM

–       Memahami apakah Literatur SERUM … | Esei Kuratorial & Katalog Pameran | Buku | Tulisan Majalah & Jurnal | Ulasan Mingguan & Berita | Penerbitan Popular: Majalah & Komik

–       Memahami peranan Literatur SERUM

Period Diselidiki

–       Dekad 1980an & 1990an. [Masa dinamik masyarakat Malaysia dengan permasalahan identiti & budaya, industrialisasi dan kemunculan Era Maklumat]

Penerbitan Popular (yang berkaitan Literatur SERUM): Majalah & Komik

–       Majalah Terbitan Dewan Bahasa & Pustaka: Dewan Budaya

–       Majalah & Komik dari Penerbit Penerbit Creative Enterprise: Gila-Gila & Majalah Fantasi http://ms.wikipedia.org/wiki/Majalah_Gila-Gila , http://cesb.net.my/

–       Majalah & Komik terbitan penerbit lain.

Idea Awal (Soalan)

–       Kepentingan majalah, komik dan penerbitan popular lainnya sebagai satu bentuk hasilan budaya yang mempengaruhi halatuju dan perkembangan budaya masyarakat. [Rujukan-rujukan sokongan – contoh di Malaysia].

Fokus: Majalah Fantasi

–       Esei-esei mengenai SERUM: Artis, Pameran & Estetika

–       Berita, Ulasan & Catatan Lain mengenai aktiviti SERUM

–       Penulis-penulis SERUM.

–       Idea SERUM (seperti idea ‘era pluralis’ oleh Muliyadi Mahamod)

–       Illustrasi – lukisan, catan, arca, cetakan, poster, fotografi, kraft dan lain-lain bentuk SERUM.

Kaedah

–       Analisa Kandungan & Studi Banding

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s